Frau Christine Mayer

Frau Christine Mayer

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (1)
38 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Ida Stiegler

Frau Ida Stiegler

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (0)
28 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Werner Kilga

Herr Werner Kilga

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (4)
77 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Irene Beer

Frau Irene Beer

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (1)
31 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Maria Zoll

Frau Maria Zoll

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (0)
2 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Emma Fedele

Frau Emma Fedele

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (0)
74 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Hans Wrulich

Herr Hans Wrulich

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (0)
5 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Franz Streicher

Herr Franz Streicher

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (0)
19 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Maria und Erwin Sahler

Maria und Erwin Sahler

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Josef Boch

Herr Josef Boch

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (0)
9 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Helene Roth

Frau Helene Roth

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (0)
11 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Walter Hans Schögl

Herr Walter Hans Schögl

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (1)
12 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Sven Car

Herr Sven Car

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (1)
530 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Liselotte Ganahl

Frau Liselotte Ganahl

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (0)
30 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Oliver Spago

Herr Oliver Spago

Traueranzeige vom: 8.11.2018

Kondolenzbuch (0)
46 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Elisabeth Schneider

Frau Elisabeth Schneider

Traueranzeige vom: 7.11.2018

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Toska Kuprian Willi Slappnig

Toska Kuprian Willi Slappnig

Traueranzeige vom: 7.11.2018

Kondolenzbuch (0)
4 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Alfred Hofer

Herr Alfred Hofer

Traueranzeige vom: 7.11.2018

Kondolenzbuch (0)
46 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Anton Schmidinger

Herr Anton Schmidinger

Traueranzeige vom: 7.11.2018

Kondolenzbuch (0)
7 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Eveline Raunicher

Frau Eveline Raunicher

Traueranzeige vom: 7.11.2018

Kondolenzbuch (2)
219 Gedenkkerzen
Kerze anzünden