Herr Ludwig Mangeng

Herr Ludwig Mangeng

Traueranzeige vom: 22.1.2017

Kondolenzbuch (0)
27 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Chris Grabher

Herr Chris Grabher

Traueranzeige vom: 22.1.2017

Kondolenzbuch (5)
174 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Maria Juriatti

Frau Maria Juriatti

Traueranzeige vom: 22.1.2017

Kondolenzbuch (0)
26 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Heinrich Jussel

Herr Heinrich Jussel

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (0)
36 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Franz Köchler

Herr Franz Köchler

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (0)
41 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Herta Maria Burtscher

Frau Herta Maria Burtscher

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (0)
4 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Egon Hartmann

Herr Egon Hartmann

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (0)
19 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Martin Baier

Herr Martin Baier

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (0)
2 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Julius Frick

Herr Julius Frick

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (0)
34 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Josef Bürgler

Herr Josef Bürgler

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (0)
8 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Maria Maier

Frau Maria Maier

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (0)
16 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Willibald Rohrer

Herr Willibald Rohrer

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (0)
7 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Emil Walser

Herr Emil Walser

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (0)
52 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Martin Frick

Herr Martin Frick

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (0)
17 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Bruno Mathà

Herr Bruno Mathà

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (0)
6 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Hugo Bickel

Herr Hugo Bickel

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (0)
7 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Lisa Endrich

Frau Lisa Endrich

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (3)
490 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Pepi Scheidbach

Herr Pepi Scheidbach

Traueranzeige vom: 21.1.2017

Kondolenzbuch (0)
48 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Gerti Flatz

Frau Gerti Flatz

Traueranzeige vom: 20.1.2017

Kondolenzbuch (0)
9 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Max Romanowski

Herr Max Romanowski

Traueranzeige vom: 20.1.2017

Kondolenzbuch (0)
21 Gedenkkerzen
Kerze anzünden