Frau Dr. med.  Bettina  Metzler-Uzoeghelu

Frau Dr. med. Bettina Metzler-Uzoeghelu

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (1)
8 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Dr.  Bettina Metzler-Uzoeghelu

Frau Dr. Bettina Metzler-Uzoeghelu

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (1)
8 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Magdalena Schäfer

Frau Magdalena Schäfer

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Berta Fuchs

Frau Berta Fuchs

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Rosa Müller

Frau Rosa Müller

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Hubert Runda

Herr Hubert Runda

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Herta Wöß

Frau Herta Wöß

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Johann Küng

Herr Johann Küng

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Anna Partridge

Frau Anna Partridge

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Hildegard Berger

Frau Hildegard Berger

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Ing.  Luis Notdurfter

Herr Ing. Luis Notdurfter

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Jakob Rist

Herr Jakob Rist

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Gerhard Berkmann

Herr Gerhard Berkmann

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Elmar Müller

Herr Elmar Müller

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Elma Künzler-Brunner

Frau Elma Künzler-Brunner

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Hedwig Purin

Frau Hedwig Purin

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Gerold Keckeis

Herr Gerold Keckeis

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (1)
1 Gedenkkerze
Kerze anzünden
Herr Franz Mohr

Herr Franz Mohr

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
1 Gedenkkerze
Kerze anzünden
Frau Lore Nagel

Frau Lore Nagel

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Angela (Elli) Flatz

Frau Angela (Elli) Flatz

Traueranzeige vom: 3.2.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden