Frau Ingrid Seewald

Frau Ingrid Seewald

Traueranzeige vom: 26.9.2017

Kondolenzbuch (0)
27 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Ingrid Seewald

Frau Ingrid Seewald

Traueranzeige vom: 26.9.2017

Kondolenzbuch (0)
27 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Josef Doller

Herr Josef Doller

Traueranzeige vom: 26.9.2017

Kondolenzbuch (0)
5 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Gerhard Lang

Herr Gerhard Lang

Traueranzeige vom: 26.9.2017

Kondolenzbuch (0)
40 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Berta Ender

Frau Berta Ender

Traueranzeige vom: 26.9.2017

Kondolenzbuch (0)
3 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr David Kaufmann

Herr David Kaufmann

Traueranzeige vom: 26.9.2017

Kondolenzbuch (0)
13 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Armin Erhard

Herr Armin Erhard

Traueranzeige vom: 26.9.2017

Kondolenzbuch (0)
13 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Ernst Schwarz

Herr Ernst Schwarz

Traueranzeige vom: 26.9.2017

Kondolenzbuch (0)
33 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Ernst Schwarz

Herr Ernst Schwarz

Traueranzeige vom: 26.9.2017

Kondolenzbuch (0)
33 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Johann Mitsche

Herr Johann Mitsche

Traueranzeige vom: 26.9.2017

Kondolenzbuch (0)
7 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Herta Oberhauser

Frau Herta Oberhauser

Traueranzeige vom: 25.9.2017

Kondolenzbuch (0)
37 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Barbara Dünser

Frau Barbara Dünser

Traueranzeige vom: 25.9.2017

Kondolenzbuch (0)
90 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Herta Kaufmann

Frau Herta Kaufmann

Traueranzeige vom: 25.9.2017

Kondolenzbuch (0)
12 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Maria Magdalena Fink

Frau Maria Magdalena Fink

Traueranzeige vom: 25.9.2017

Kondolenzbuch (0)
25 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Marianne Fritz

Frau Marianne Fritz

Traueranzeige vom: 25.9.2017

Kondolenzbuch (0)
31 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Josef Lanser

Herr Josef Lanser

Traueranzeige vom: 25.9.2017

Kondolenzbuch (1)
51 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Franz Keidel

Herr Franz Keidel

Traueranzeige vom: 25.9.2017

Kondolenzbuch (0)
3 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Herbert Peter Nenning

Herr Herbert Peter Nenning

Traueranzeige vom: 25.9.2017

Kondolenzbuch (0)
49 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Irma Müller

Frau Irma Müller

Traueranzeige vom: 25.9.2017

Kondolenzbuch (0)
6 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Harald Ellensohn

Herr Harald Ellensohn

Traueranzeige vom: 25.9.2017

Kondolenzbuch (1)
89 Gedenkkerzen
Kerze anzünden