Frau Josefine Zech

Frau Josefine Zech

Traueranzeige vom: 25.4.2017

Kondolenzbuch (0)
19 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Liselotte Erhart

Frau Liselotte Erhart

Traueranzeige vom: 25.4.2017

Kondolenzbuch (0)
8 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Guntram Fehr

Herr Guntram Fehr

Traueranzeige vom: 25.4.2017

Kondolenzbuch (1)
37 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Eva Bickel

Frau Eva Bickel

Traueranzeige vom: 24.4.2017

Kondolenzbuch (0)
69 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Johann Zöbele

Herr Johann Zöbele

Traueranzeige vom: 24.4.2017

Kondolenzbuch (0)
12 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Gerhard Jantscher

Herr Gerhard Jantscher

Traueranzeige vom: 24.4.2017

Kondolenzbuch (0)
15 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Maria Mangold

Frau Maria Mangold

Traueranzeige vom: 24.4.2017

Kondolenzbuch (0)
3 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Astrid Gasser

Frau Astrid Gasser

Traueranzeige vom: 24.4.2017

Kondolenzbuch (1)
50 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Astrid Gasser

Frau Astrid Gasser

Traueranzeige vom: 24.4.2017

Kondolenzbuch (1)
50 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Heinrich Wind

Herr Heinrich Wind

Traueranzeige vom: 24.4.2017

Kondolenzbuch (2)
3 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Felix Konzett

Herr Felix Konzett

Traueranzeige vom: 24.4.2017

Kondolenzbuch (2)
125 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Sigrid Frei

Frau Sigrid Frei

Traueranzeige vom: 24.4.2017

Kondolenzbuch (0)
28 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Erwin Vonderleu

Herr Erwin Vonderleu

Traueranzeige vom: 24.4.2017

Kondolenzbuch (1)
66 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Eugenie Heier

Frau Eugenie Heier

Traueranzeige vom: 24.4.2017

Kondolenzbuch (0)
14 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Eva Bickel

Frau Eva Bickel

Traueranzeige vom: 24.4.2017

Kondolenzbuch (0)
69 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Adolf Winder

Herr Adolf Winder

Traueranzeige vom: 23.4.2017

Kondolenzbuch (1)
46 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Elisabeth Scharwitzl

Frau Elisabeth Scharwitzl

Traueranzeige vom: 23.4.2017

Kondolenzbuch (1)
5 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Irmgard Giacomuzzi

Frau Irmgard Giacomuzzi

Traueranzeige vom: 22.4.2017

Kondolenzbuch (0)
27 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Adolf Winder

Herr Adolf Winder

Traueranzeige vom: 21.4.2017

Kondolenzbuch (1)
46 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Erich Scherbantie

Herr Erich Scherbantie

Traueranzeige vom: 21.4.2017

Kondolenzbuch (0)
60 Gedenkkerzen
Kerze anzünden