Frau Andrea Kremmel

Frau Andrea Kremmel

Traueranzeige vom: 18.10.2017

Kondolenzbuch (0)
106 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Theresia Vogl

Frau Theresia Vogl

Traueranzeige vom: 18.10.2017

Kondolenzbuch (0)
21 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Hermann Fink

Herr Hermann Fink

Traueranzeige vom: 18.10.2017

Kondolenzbuch (0)
27 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Lia Mathis

Frau Lia Mathis

Traueranzeige vom: 18.10.2017

Kondolenzbuch (0)
6 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Stefanie von Hackwitz

Frau Stefanie von Hackwitz

Traueranzeige vom: 18.10.2017

Kondolenzbuch (0)
5 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Gertrude Daniaux

Frau Gertrude Daniaux

Traueranzeige vom: 18.10.2017

Kondolenzbuch (0)
8 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Anton Ammann

Herr Anton Ammann

Traueranzeige vom: 18.10.2017

Kondolenzbuch (0)
23 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Günter Müller

Herr Günter Müller

Traueranzeige vom: 18.10.2017

Kondolenzbuch (0)
53 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Heribert Nesensohn

Herr Heribert Nesensohn

Traueranzeige vom: 18.10.2017

Kondolenzbuch (0)
33 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Heribert Nesensohn

Herr Heribert Nesensohn

Traueranzeige vom: 18.10.2017

Kondolenzbuch (0)
33 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Anton Ammann

Herr Anton Ammann

Traueranzeige vom: 18.10.2017

Kondolenzbuch (0)
23 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Josef Köhler

Herr Josef Köhler

Traueranzeige vom: 18.10.2017

Kondolenzbuch (0)
11 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Margarethe Bildstein

Frau Margarethe Bildstein

Traueranzeige vom: 17.10.2017

Kondolenzbuch (0)
15 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Hermann Fink

Herr Hermann Fink

Traueranzeige vom: 17.10.2017

Kondolenzbuch (0)
27 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Apollonia Ganahl

Frau Apollonia Ganahl

Traueranzeige vom: 17.10.2017

Kondolenzbuch (0)
43 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Siegfried F. Bösch

Herr Siegfried F. Bösch

Traueranzeige vom: 17.10.2017

Kondolenzbuch (1)
71 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Gertrud Winkler

Frau Gertrud Winkler

Traueranzeige vom: 17.10.2017

Kondolenzbuch (0)
13 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Mathilde Oberer

Frau Mathilde Oberer

Traueranzeige vom: 17.10.2017

Kondolenzbuch (0)
16 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Maria Stefanie Fend

Frau Maria Stefanie Fend

Traueranzeige vom: 17.10.2017

Kondolenzbuch (0)
17 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Walter Angerer

Herr Walter Angerer

Traueranzeige vom: 17.10.2017

Kondolenzbuch (0)
11 Gedenkkerzen
Kerze anzünden