Margit Paula Lang

Margit Paula Lang

Traueranzeige vom: 3.3.2015

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Irma Gmeiner

Frau Irma Gmeiner

Traueranzeige vom: 3.3.2015

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Bernard Deters

Herr Bernard Deters

Traueranzeige vom: 3.3.2015

Kondolenzbuch (0)
1 Gedenkkerze
Kerze anzünden
Frau Hedwig Paschteka

Frau Hedwig Paschteka

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
5 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Hedwig Paschteka

Frau Hedwig Paschteka

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
5 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Stephanie Gabriel

Frau Stephanie Gabriel

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
4 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Else Dür

Frau Else Dür

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
5 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Hans-Georg Schiel

Herr Hans-Georg Schiel

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
5 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Max Schöringhumer

Herr Max Schöringhumer

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
7 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Reinhard Glatz

Herr Reinhard Glatz

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
60 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Reinhard Glatz

Herr Reinhard Glatz

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
60 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Karl Schmid

Herr Karl Schmid

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
3 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Manuel Streitler

Herr Manuel Streitler

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
60 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Edmund Sutterlüty

Herr Edmund Sutterlüty

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
36 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Peter Türr

Herr Peter Türr

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
15 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Herta Fröhlich

Frau Herta Fröhlich

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
3 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Reinhard Glatz

Herr Reinhard Glatz

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
60 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Edwin Salzgeber

Herr Edwin Salzgeber

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
15 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Anna Zortea

Frau Anna Zortea

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
7 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Manuel Streitler

Herr Manuel Streitler

Traueranzeige vom: 2.3.2015

Kondolenzbuch (0)
60 Gedenkkerzen
Kerze anzünden