Herr Felix Riedmann

Herr Felix Riedmann

Traueranzeige vom: 18.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Ingrid Moser

Frau Ingrid Moser

Traueranzeige vom: 18.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Mag. pharm.  Walter van Dellen

Herr Mag. pharm. Walter van Dellen

Traueranzeige vom: 18.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Günter Riedmann

Herr Günter Riedmann

Traueranzeige vom: 18.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Heinz Schlachter

Herr Heinz Schlachter

Traueranzeige vom: 18.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Maria Bösch

Frau Maria Bösch

Traueranzeige vom: 18.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Maria Radl

Frau Maria Radl

Traueranzeige vom: 18.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Barbara  Hager

Frau Barbara Hager

Traueranzeige vom: 18.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Anna Riebelmann

Frau Anna Riebelmann

Traueranzeige vom: 18.11.2006

Kondolenzbuch (0)
2 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Hubert Kaufmann

Herr Hubert Kaufmann

Traueranzeige vom: 17.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Josef Gamohn

Herr Josef Gamohn

Traueranzeige vom: 17.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Hugo Sonderegger

Herr Hugo Sonderegger

Traueranzeige vom: 17.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Erwin Bickel

Herr Erwin Bickel

Traueranzeige vom: 17.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Walter Vogel

Herr Walter Vogel

Traueranzeige vom: 17.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Franz Kargl

Herr Franz Kargl

Traueranzeige vom: 17.11.2006

Kondolenzbuch (0)
1 Gedenkkerze
Kerze anzünden
Herr Dr.  Julius Ott

Herr Dr. Julius Ott

Traueranzeige vom: 17.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Siegfried Ebenhoch

Herr Siegfried Ebenhoch

Traueranzeige vom: 17.11.2006

Kerze anzünden
Herr Dr. Edmund Fuchs

Herr Dr. Edmund Fuchs

Traueranzeige vom: 17.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Hans Wüstner

Herr Hans Wüstner

Traueranzeige vom: 17.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Maria

Frau Maria "Midl" Greber

Traueranzeige vom: 17.11.2006

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden