Herr Robert Dünser

Herr Robert Dünser

Traueranzeige vom: 2.4.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Otto Ladner

Herr Otto Ladner

Traueranzeige vom: 2.4.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Mathilde Eberle

Frau Mathilde Eberle

Traueranzeige vom: 2.4.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Maria Larger

Frau Maria Larger

Traueranzeige vom: 2.4.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Hilde Flatz

Frau Hilde Flatz

Traueranzeige vom: 2.4.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Peter Böckle

Herr Peter Böckle

Traueranzeige vom: 2.4.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Alfred Haßler

Herr Alfred Haßler

Traueranzeige vom: 2.4.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Janina Manasek

Janina Manasek

Traueranzeige vom: 2.4.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Anna Faccenda

Frau Anna Faccenda

Traueranzeige vom: 31.3.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Irma Stocker

Frau Irma Stocker

Traueranzeige vom: 31.3.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Antonia Köhle

Frau Antonia Köhle

Traueranzeige vom: 31.3.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Paul Wohlgenannt

Herr Paul Wohlgenannt

Traueranzeige vom: 31.3.2007

Kondolenzbuch (0)
3 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Günter Beck

Herr Günter Beck

Traueranzeige vom: 31.3.2007

Kondolenzbuch (2)
Kerze anzünden
Herr Hans Hofer

Herr Hans Hofer

Traueranzeige vom: 31.3.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Ingrid Röthlin

Frau Ingrid Röthlin

Traueranzeige vom: 31.3.2007

Kondolenzbuch (1)
1 Gedenkkerze
Kerze anzünden
Herr Walter König

Herr Walter König

Traueranzeige vom: 31.3.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Hans Stark

Herr Hans Stark

Traueranzeige vom: 31.3.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Helene Heinzl

Frau Helene Heinzl

Traueranzeige vom: 31.3.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Wendelin Dünser

Herr Wendelin Dünser

Traueranzeige vom: 31.3.2007

Kondolenzbuch (0)
1 Gedenkkerze
Kerze anzünden
Frau Marianne Fritsch

Frau Marianne Fritsch

Traueranzeige vom: 31.3.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden