Frau Paula Helbock

Frau Paula Helbock

Traueranzeige vom: 24.2.2017

Kondolenzbuch (0)
20 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Erna Mayer

Frau Erna Mayer

Traueranzeige vom: 24.2.2017

Kondolenzbuch (0)
12 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Resi Kraxner

Frau Resi Kraxner

Traueranzeige vom: 24.2.2017

Kondolenzbuch (0)
48 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Erwin Brunner

Herr Erwin Brunner

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (1)
41 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Remigius Brauchle

Herr Remigius Brauchle

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (0)
53 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Luisa Mangeng

Frau Luisa Mangeng

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (0)
35 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Elmar Moosmann

Herr Elmar Moosmann

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (0)
16 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Andreas Decker

Herr Andreas Decker

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (1)
7 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Werner Armellini

Herr Werner Armellini

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (5)
113 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Josef Fischer

Herr Josef Fischer

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (0)
13 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Werner Heim

Herr Werner Heim

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (0)
1 Gedenkkerze
Kerze anzünden
Frau Inge Maria Michlbauer

Frau Inge Maria Michlbauer

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (0)
19 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Maria Luise Berkmann

Frau Maria Luise Berkmann

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (0)
7 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Remig Brauchle

Herr Remig Brauchle

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (0)
53 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Johann Mayer

Herr Johann Mayer

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (0)
17 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Anna Heim

Frau Anna Heim

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (0)
11 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Friedrich und Rosa Österle

Friedrich und Rosa Österle

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Edmund Ehrenbrandtner

Herr Edmund Ehrenbrandtner

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (0)
12 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Erna Metzler

Frau Erna Metzler

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (0)
16 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Brigitte Sabine Matt

Frau Brigitte Sabine Matt

Traueranzeige vom: 23.2.2017

Kondolenzbuch (1)
66 Gedenkkerzen
Kerze anzünden