Herr Jakob Bechter

Herr Jakob Bechter

Traueranzeige vom: 19.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Ingrid Stradner

Frau Ingrid Stradner

Traueranzeige vom: 19.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Hubert Vondrovec

Herr Hubert Vondrovec

Traueranzeige vom: 19.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Hermine Simma

Frau Hermine Simma

Traueranzeige vom: 19.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Fridolin Jenny

Herr Fridolin Jenny

Traueranzeige vom: 19.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Elsa Mohr

Frau Elsa Mohr

Traueranzeige vom: 19.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Daniel Bickel

Herr Daniel Bickel

Traueranzeige vom: 19.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Daniel Bickel

Herr Daniel Bickel

Traueranzeige vom: 19.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Daniel Bickel

Herr Daniel Bickel

Traueranzeige vom: 19.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Josefine Catharina Weber

Frau Josefine Catharina Weber

Traueranzeige vom: 19.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Walfried Breuß

Herr Walfried Breuß

Traueranzeige vom: 18.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Hermine Romagna

Frau Hermine Romagna

Traueranzeige vom: 18.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Erwin Krassnitzer

Herr Erwin Krassnitzer

Traueranzeige vom: 18.7.2007

Kondolenzbuch (0)
1 Gedenkkerze
Kerze anzünden
Frau Elfriede Moosbrugger

Frau Elfriede Moosbrugger

Traueranzeige vom: 18.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Josip Cosic

Herr Josip Cosic

Traueranzeige vom: 18.7.2007

Kondolenzbuch (1)
12 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Aloisia Bilgeri

Frau Aloisia Bilgeri

Traueranzeige vom: 18.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Adi jun.  Sebjanic

Herr Adi jun. Sebjanic

Traueranzeige vom: 18.7.2007

Kondolenzbuch (1)
Kerze anzünden
Herr Adolf Sebjanic

Herr Adolf Sebjanic

Traueranzeige vom: 18.7.2007

Kondolenzbuch (0)
1 Gedenkkerze
Kerze anzünden
Herr Hofrat Dr.  Adolf Keller

Herr Hofrat Dr. Adolf Keller

Traueranzeige vom: 18.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Helmut Seidner

Herr Helmut Seidner

Traueranzeige vom: 18.7.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden