Herr Medizinalrat Dr Helmut Kofler

Herr Medizinalrat Dr Helmut Kofler

Traueranzeige vom: 31.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Maria Ludescher

Frau Maria Ludescher

Traueranzeige vom: 31.1.2007

Kondolenzbuch (1)
Kerze anzünden
Frau Magdalena Schäfler

Frau Magdalena Schäfler

Traueranzeige vom: 31.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Norbert Seifert

Herr Norbert Seifert

Traueranzeige vom: 31.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Arthur Jordan

Herr Arthur Jordan

Traueranzeige vom: 31.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Reinelde Diem

Frau Reinelde Diem

Traueranzeige vom: 31.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Maria Legat

Frau Maria Legat

Traueranzeige vom: 31.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr MR Dr. med.  Helmut Kofler

Herr MR Dr. med. Helmut Kofler

Traueranzeige vom: 31.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Heinz Corona

Herr Heinz Corona

Traueranzeige vom: 31.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Margaretha Paternolli

Frau Margaretha Paternolli

Traueranzeige vom: 31.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Franz Frauscher

Herr Franz Frauscher

Traueranzeige vom: 31.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Bruno Müller

Herr Bruno Müller

Traueranzeige vom: 31.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Stephan Bell

Herr Stephan Bell

Traueranzeige vom: 30.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Hermann Tschanett

Herr Hermann Tschanett

Traueranzeige vom: 30.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Hermine Rambach

Frau Hermine Rambach

Traueranzeige vom: 30.1.2007

Kondolenzbuch (1)
Kerze anzünden
Herr Johann Schneider

Herr Johann Schneider

Traueranzeige vom: 30.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Hilda Fetz

Frau Hilda Fetz

Traueranzeige vom: 30.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Stephan Bell

Herr Stephan Bell

Traueranzeige vom: 30.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Frau Hildegard Plaickner

Frau Hildegard Plaickner

Traueranzeige vom: 30.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden
Herr Walter Kloser

Herr Walter Kloser

Traueranzeige vom: 30.1.2007

Kondolenzbuch (0)
Kerze anzünden