Herr Hannes Schratter

Herr Hannes Schratter

Traueranzeige vom: 16.9.2019

Kondolenzbuch (0)
11 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Emma Weger

Frau Emma Weger

Traueranzeige vom: 16.9.2019

Kondolenzbuch (0)
37 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Maria Wagner

Frau Maria Wagner

Traueranzeige vom: 16.9.2019

Kondolenzbuch (0)
6 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Erich Morscher

Herr Erich Morscher

Traueranzeige vom: 16.9.2019

Kondolenzbuch (1)
26 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Karl Silber

Herr Karl Silber

Traueranzeige vom: 16.9.2019

Kondolenzbuch (0)
18 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Alois Klocker

Herr Alois Klocker

Traueranzeige vom: 15.9.2019

Kondolenzbuch (1)
15 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Peter Fritsch

Herr Peter Fritsch

Traueranzeige vom: 15.9.2019

Kondolenzbuch (0)
71 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Peter Fritsch

Herr Peter Fritsch

Traueranzeige vom: 15.9.2019

Kondolenzbuch (0)
71 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Irmgard Wieser

Frau Irmgard Wieser

Traueranzeige vom: 15.9.2019

Kondolenzbuch (0)
11 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Rudolf Seewald

Herr Rudolf Seewald

Traueranzeige vom: 15.9.2019

Kondolenzbuch (0)
20 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Inge Bösch

Frau Inge Bösch

Traueranzeige vom: 15.9.2019

Kondolenzbuch (0)
12 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Kurt Moosmann

Herr Kurt Moosmann

Traueranzeige vom: 15.9.2019

Kondolenzbuch (0)
7 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Lothar Zizer

Herr Lothar Zizer

Traueranzeige vom: 14.9.2019

Kondolenzbuch (2)
111 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Herlinde Watzenegger

Frau Herlinde Watzenegger

Traueranzeige vom: 14.9.2019

Kondolenzbuch (1)
27 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Eva Wucherer

Frau Eva Wucherer

Traueranzeige vom: 14.9.2019

Kondolenzbuch (0)
13 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Gert Dieter Wehinger

Herr Gert Dieter Wehinger

Traueranzeige vom: 14.9.2019

Kondolenzbuch (0)
2 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Edwin Sauermoser

Herr Edwin Sauermoser

Traueranzeige vom: 14.9.2019

Kondolenzbuch (0)
7 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Willi Rauser

Herr Willi Rauser

Traueranzeige vom: 14.9.2019

Kondolenzbuch (0)
10 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Heidi Schwarzhans

Frau Heidi Schwarzhans

Traueranzeige vom: 14.9.2019

Kondolenzbuch (4)
61 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Richard Dünser

Herr Richard Dünser

Traueranzeige vom: 14.9.2019

Kondolenzbuch (0)
28 Gedenkkerzen
Kerze anzünden