Frau Martha Würbel

Frau Martha Würbel

Traueranzeige vom: 25.6.2017

Kondolenzbuch (0)
24 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Katharina Dünser

Frau Katharina Dünser

Traueranzeige vom: 25.6.2017

Kondolenzbuch (0)
3 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Maria Lerchenmüller

Frau Maria Lerchenmüller

Traueranzeige vom: 25.6.2017

Kondolenzbuch (0)
1 Gedenkkerze
Kerze anzünden
Herr Erich Hermann Mähr

Herr Erich Hermann Mähr

Traueranzeige vom: 25.6.2017

Kondolenzbuch (0)
4 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Bruno Kornthaler

Herr Bruno Kornthaler

Traueranzeige vom: 25.6.2017

Kondolenzbuch (0)
2 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Oskar Gasser

Herr Oskar Gasser

Traueranzeige vom: 25.6.2017

Kondolenzbuch (0)
2 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Christine Maurer

Frau Christine Maurer

Traueranzeige vom: 25.6.2017

Kondolenzbuch (0)
8 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Georg Klocker

Herr Georg Klocker

Traueranzeige vom: 24.6.2017

Kondolenzbuch (0)
3 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Lotte Weber

Frau Lotte Weber

Traueranzeige vom: 24.6.2017

Kondolenzbuch (0)
10 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Pia Loacker

Frau Pia Loacker

Traueranzeige vom: 24.6.2017

Kondolenzbuch (0)
13 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Nadja List

Frau Nadja List

Traueranzeige vom: 24.6.2017

Kondolenzbuch (0)
21 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Heinrich Ganahl

Herr Heinrich Ganahl

Traueranzeige vom: 24.6.2017

Kondolenzbuch (0)
2 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Gabriela Jörg-Glatz

Frau Gabriela Jörg-Glatz

Traueranzeige vom: 24.6.2017

Kondolenzbuch (0)
15 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Nadja List

Frau Nadja List

Traueranzeige vom: 24.6.2017

Kondolenzbuch (0)
21 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Nadja List

Frau Nadja List

Traueranzeige vom: 24.6.2017

Kondolenzbuch (0)
21 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Janos Samson

Herr Janos Samson

Traueranzeige vom: 24.6.2017

Kondolenzbuch (0)
25 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Maria Müller

Frau Maria Müller

Traueranzeige vom: 24.6.2017

Kondolenzbuch (1)
10 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Hermann Schelling

Herr Hermann Schelling

Traueranzeige vom: 23.6.2017

Kondolenzbuch (0)
33 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Leopoldine Bischof

Frau Leopoldine Bischof

Traueranzeige vom: 23.6.2017

Kondolenzbuch (0)
15 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Anastasia Dünser

Frau Anastasia Dünser

Traueranzeige vom: 23.6.2017

Kondolenzbuch (0)
32 Gedenkkerzen
Kerze anzünden